Author: admin

Home / admin
28 paź202028 października, 2020
Wpis
Zadania Żłobka

Zadania Żłobka

Do zadań żłobka należy: zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych; zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku...

28 paź202028 października, 2020
Wpis
Żorski żłobek to raj dla maluchów

Żorski żłobek to raj dla maluchów

Żorski żłobek bije rekordy popularności. Kierownictwo placówki marzy o tym, aby powstały kolejne grupy maluchów i te z listy rezerwowej także znalazły w nim schronienie. Dzieci czują się u nas jak w drugim domu. Mają doskonałą opiekę i rozwijające zabawy dostosowane do wieku i umiejętności, w tym gry logiczne, edukacyjne, sportowe.  CELE ŻŁOBKA  Celem działania...

28 paź202028 października, 2020
Wpis
W co się bawimy

W co się bawimy

ZABAWY RUCHOWE Ćwiczenia ogólnorozwojowe Ćwiczenia ruchowo-naśladowcze Zabawy ruchowe przy śpiewie CELE: doskonalenie ogólnej sprawności fizycznej dziecka, kształtowanie wrażliwości słuchowej, zapobieganie płaskostopiu ZABAWY TEMATYCZNE Zabawy w kąciku kuchennym Zabawy w kąciku lalek Zabawy w kąciku konstrukcyjnym CELE: Kształtowanie wyobraźni, spostrzeżeń, myślenia, nauka zwrotów grzecznościowych, grzecznościowych czynności wykonywanych w życiu codziennym ZABAWY DYDAKTYCZNE Opowiadanie bajek Oglądanie ilustracji...

Skip to content