W co się bawimy
ZABAWY RUCHOWE
Ćwiczenia ogólnorozwojowe
Ćwiczenia ruchowo-naśladowcze
Zabawy ruchowe przy śpiewie
CELE: doskonalenie ogólnej sprawności fizycznej dziecka, kształtowanie wrażliwości słuchowej, zapobieganie płaskostopiu

ZABAWY TEMATYCZNE
Zabawy w kąciku kuchennym
Zabawy w kąciku lalek
Zabawy w kąciku konstrukcyjnym

CELE: Kształtowanie wyobraźni, spostrzeżeń, myślenia, nauka zwrotów grzecznościowych, grzecznościowych czynności wykonywanych w życiu codziennym

ZABAWY DYDAKTYCZNE
Opowiadanie bajek
Oglądanie ilustracji
Śpiewanie piosenek – zabawy umuzykalniające
CELE: Rozwój procesów poznawczych, mowy, pamięci, uwagi, myślenia, wyobraźni, spostrzeżeń; kształtowanie wrażliwości słuchowej

ZABAWY MANIPULACYJNO-KONSTRUKCYJNE
Budowa z klocków
Nakładanie kółek na piramidę
CELE: Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, kształtowanie wyobraźni, myślenia i spostrzeżeń; kształtowanie sprawności manualnej

Skip to content