Podstawa prawna : Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119)

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że :

1. Administratorem Pana/i oraz dziecka, danych osobowych jest Miejski Żłobek Żory.

2. Inspektorem ochrony danych w Miejskim Żłobku w Żorach jest Pani Małgorzata Dubiel, tel. 32 435 25 80.

3. Pana/i , dziecka dane osobowe przetwarzane są w celu: rekrutacji, zawarcia umowy oraz pobytu dziecka w żłobku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c – obowiązek prawny administratora + przepis szczególny.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Pana/i oraz dziecka dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt tj. 5 lat.

6. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie.

7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, warunkiem przyjęcia oraz pobytu dziecka w żłobku. Jest Pan/i zobowiązany/a do podania danych w każdym wypadku na żądanie Administratora, a konsekwencją niepodania danych będzie rozwiązanie umowy.