Lista dzieci przyjętych do żłobka od 1 września 2023r. znajduje się na drzwiach wejściowych żłobka lub pod nr telefonu – 32 4352580, 792370064
Prosimy o pobranie, uzupełnienie załączonych dokumentów i dostarczenie ich do sekretariatu (w godz. od 8:00 do 14:00) do dnia 21.07.2023 r.